Reglement Burmezenmiddag

Inschrijfgeld:
De inschrijfkosten bedragen € 20,00 voor de eerste kat en ieder volgende € 10,00.
Sluitingsdatum van de inschrijving: één week voor de Burmezenmiddag of eerder bij het bereiken van het maximaal aantal katten.

Bevestiging:
Van elke inschrijving, evenals van elke verwerkte wijziging, ontvangt u een bevestiging. Controleer deze goed op eventuele onjuistheden en meld deze direct aan het inschrijfbureau.

Betaling:
Graag per omgaande zelf het verschuldigde bedrag overmaken op rekening:
NL27 ABNA 0119 7332 85 te Oss. Voor buitenlandse betalingen wordt een BIC-code gevraagd, deze is ABNANL2A. In overleg met de organisatie kan er toestemming verleend worden om aan de zaal te betalen. Het inschrijfgeld is verschuldigd vanaf het moment dat de Nederlandse Burmezenclub het inschrijfformulier heeft ontvangen, ongeacht het feit of de inschrijver op de tentoonstelling verschijnt. Terugtrekking van de inschrijvingen en restitutie van inschrijfgeld kunnen alleen geschieden volgens de regels, zoals vermeld bij “Wijzigingen”.
In geval van wanbetaling is de inschrijver gehouden de kosten, verbonden aan eventueel jegens inschrijver te treffen incassomaatregelen, te voldoen.

Wijzigingen, omruilingen en terugtrekkingen:
Voor elke inschrijving die tot 1 week vóór de show schriftelijk wordt teruggetrokken, wordt € 5,00 administratiekosten berekend. Daarna wordt geen inschrijfgeld meer terugbetaald. Bij omruilingen na deze termijn wordt het volle inschrijfgeld voor zowel de eerst ingeschreven als voor de nieuw ingeschreven kat berekend. Klassenwijzigingen moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan het inschrijfbureau. Castratie en sterilisatie hebben ook klassenwijziging tot gevolg. Op de dag van de show kunnen geen klassen- of kleurwijzigingen meer worden verwerkt. Wilt u alle wijzigingen schriftelijk doorgeven aan het inschrijfbureau!

Veterinaire keuring:
De veterinaire keuring vindt plaats tussen 13.15 en 13.45 uur. Voor elke kat moet een bewijs van inenting tegen kattenziekte/niesziekte worden overlegd dat minimaal 2 weken oud is en maximaal 1 jaar oud is voor dood vaccin en maximaal 2 jaar voor levend vaccin.
Alleen volledige entingen zijn geldig. Voor alle buitenlandse katten (ook uit België) geldt dat zij gechipt moeten zijn, een EU-paspoort hebben en geënt zijn tegen rabiës. Veterinair afgekeurde katten dienen, met hun eigenaren, het gebouw waar de tentoonstelling gehouden wordt, te verlaten. De beslissing van de keurende dierenarts is bindend voor de exposant en voor de tentoonstellingsleiding. Ook tijdens de show kunnen katten, die volgens een dierenarts een risico zijn voor andere katten, alsnog uit de tentoonstellingsruimte verwijderd worden.

Kooien:
Uw kat mag gewoon in zijn of haar eigen mandje verblijven. Ook mag hij/zij lekker bij u op schoot. Er zijn echter enkele kooien aanwezig, indien u gebruik wilt maken van een kooi, kunt u deze bij het inschrijfbureau reserveren. Verder heeft u nodig: een kattenbak, een drinkbakje en vloerbedekking of een kleed of een mandje.

Algemeen:
Overmatig gepoederde of kunstmatig gekleurde katten kunnen worden gediskwalificeerd.
Als exposanten zich misdragen kan hen de toegang worden ontzegd.

Aansprakelijkheid:
De Nederlandse Burmezenclub als ook haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor:

  • Schade aan personen, dieren of persoonlijke eigendommen van exposanten, begeleiders of bezoekers, tijdens de show ontstaan of aangebracht.
  • Het zoekraken van dieren, materialen of persoonlijke bezittingen van exposanten.
  • Ziekten of verwondingen, die katten op de show zouden hebben opgelopen en daaruit voortvloeiende kosten.
  • Ziekten of verwondingen, die exposanten, begeleiders of bezoekers tijdens de show hebben opgelopen en daaruit voortvloeiende kosten.

DE TENTOONSTELLINGSORGANISATIE KAN INSCHRIJVINGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN  WEIGEREN.


Het is verboden in de zaal te roken.27

Productlijnen Prins VitalCare