Tonkanezen

Door Klaas van der Wijk.

Foto’s : Cattery Proxima Centauri, seal point en chocolate point Tonkanees.
Foto’s : Cattery Anshira Waya, Agnes Driessen, alle andere kleuren behalve cream mink.

Laat uw Siamees door mijn Burmees kater dekken en u krijgt prachtige kittens met een café au lait kleur! Een advertentie met deze tekst verscheen in de jaren zestig regelmatig in een landelijk dagblad en in kattentijdschriften.
De Burmees kater was Kevitor Brown Berry en de eigenaar was ene mijnheer Campen uit Den Haag. Hij importeerde in 1963 drie Burmezen uit Engeland.

Afstamming van Kevitor Brown Berry

Ouders

Grootouders

Vader :
Moeder :
Ch. Casa Gatos Darkee &
Ch. Casa Gatos Darkee &

Sealcoat Ramashan
Kevitor Brown Velvet
Folly Tou Po
Helsby Mignon

 

twee tonkanezen
Seal point en chocolade point

Ik dacht er niet aan om mijn Siamees poes door een Burmees kater te laten dekken, maar het resultaat zouden Tonkanezen zijn geweest. Tonkanezen zijn kortharige katten, die ontstaan uit de combinatie Burmees x Siamees. Uit de ontstaansgeschiedenis van de Burmees kunt u al ontdekken dat de stammoeder van de Burmees, Wong-Mau, zelf een Tonkanees was.

Tonkanees op blauw
Champagne mink

Tonkanezen hebben een gen voor Burmees aftekening en een gen voor Siamees aftekening. Daardoor houdt de kleur van de Tonkanees het midden tussen de bijna effen Burmees en de points van de Siamees. Er is nog contrast tussen de points en de lichaamskleur. De oogkleur mag niet geel of blauw zijn, maar moet turkoois of aquamarijn zijn. De lichaamsbouw moet het midden houden tussen de lange lichaamsbouw van de Siamees en de gespierde lichaamsbouw van de Burmees. Vooral de eerste generatie raskruising voldoet heel aardig aan de standaard.

Burmees op groen
Chocolate sepia

Als fokker wil je dit aantrekkelijke geheel natuurlijk vasthouden en als ras stabiliseren, maar helaas dat is heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Als je nl. Tonkanees x Tonkanees kruist ontstaan er katten met drie verschillende kleuren. 1: Tonkanees gekleurde katten, 2: Burmees gekleurde katten, 3: Siamees gekleurde katten. Omdat de Burmees wat lichaamsbouw en kopvorm betreft nogal verschilt van de Siamees bestaat het gevaar dat men Siamees getekende dieren met blauwe ogen en een Burmees kopvorm en lichaamsbouw krijgt en omgekeerd. Ook de Tonkanezen kunnen nogal verschillend zijn. Soms zijn ze meer Burmees, soms meer Siamees van type.

Tonkanees 2
Chocolate point

Vroeger werden de Burmees gekleurde dieren uit deze combinaties als Burmees en de Siamees getekende dieren als Siamees geregistreerd. Gelukkig gebeurt dit nu niet meer. Naar Amerikaans (TICA) voorbeeld worden alle dieren uit de combinatie Tonkanees x Tonkanees nu als Tonkanees geregistreerd en wel als volgt: De Burmees getekende dieren worden Sepia Tonkanezen genoemd, de Siamees getekende dieren worden Point Tonkanezen genoemd en de Tonkanezen worden Mink Tonkanezen genoemd. Alle dieren uit een dergelijke combinatie zijn en blijven tegenwoordig Tonkanezen en mogen ook alleen voor de fokkerij van Tonkanezen worden gebruikt.

drie Tonkanezen
Kittens, vlnr seal point, brown sepia en natural mink
Tonkanees blauwe ogen
Seal point

Hoewel niet eenvoudig, moet het mogelijk zijn om met als uitgangspunt een brede basis van katten, veel geduld en fokkersgeluk, een populatie van Tonkanezen te fokken, die wat type betreft aan de standaard voldoet en fokzuiver is.
Omdat Burmezen en Siamezen niet tot dezelfde rasgroep behoren dient u, voordat u deze combinatie wilt gaan doen, hier eerst schriftelijk toestemming voor te vragen bij de stamboekcommissie. Hetzelfde geldt ook voor een uitkruising van een Tonkanees.

Tonkanees licht
Platinum mink

Standaard Tonkanees
Afgeleid van de GCCF standaard

De Tonkanees is ontstaan uit de kruising van Siamees x Burmees. De ideale Tonkanees is een kat, die zowel wat type als aftekening betreft tussen de Siamees en de Burmees in zit.
Het is een alerte, actieve, goed gespierde korthaar kat met een vriendelijk karakter.
Hij ontwikkelt zich langzaam en is pas op de leeftijd van 2 jaar helemaal uitgegroeid.
KLEUR
Tonkanezen komen voor in 3 verschillende kleurrestricties:
Siamees kleurrestrictie: point
Tonkanees kleurrestrictie: mink
Burmees kleurrestrictie: sepia

Tonkanees bruin
Natural tortie mink

Bij de point is een duidelijk contrast tussen points en lichaamskleur.
Bij de sepia zeer weinig tot bij voorkeur geen contrast tussen points en lichaamskleur.
De mink zit tussen deze twee aftekeningen in.

Bij de beoordeling van kleur en aftekening dient er rekening mee te worden gehouden, dat de kleur pas geheel ontwikkeld is als het dier anderhalf jaar oud is.

Het Tonkanees mink patroon is er in de kleuren:
Natural Mink, Blue Mink, Champagne Mink, Platinum Mink, Red Mink, Cream Mink

Tonkanees
Cream mink

OOGKLEUREN behorende bij bovengenoemde aftekeningen:
Point: blauw, van hemelsblauw tot violet
Mink: aquamarijn
Sepia: groen-goud tot groen-geel

 

Productlijnen Prins VitalCare